Navigace: Hlavní stránka -> PASCAL -> 07 Podprogramy -> 07.03 Funkce - libovolná odmocnina

MENU

07.03 Funkce - libovolná odmocnina

Zadání:
Sestavte funkce pro výpočet libovolné odmocniny.
Řešení:
Funkce bude mít reálný vstup i výstup. Odmocninu vypočteme pomocí funkce ln a exp.
program Project1;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  SysUtils;

function odmocnina(x,y:real):real;
begin
   odmocnina:=exp(ln(x)/y);
end;

var a,b,c:real;

begin

   write('Zadejte zaklad odmocniny: ');
   readln(a);
   write('Zadejte odmocninu: ');
   readln(b);

   c:=odmocnina(a,b);

   writeln(a:0:3,'^(1/',b:0:3,')=',c:0:3);

   readln;

end.
program ke stažení