Navigace: Hlavní stránka -> PASCAL -> 07 Podprogramy -> 07.04 Procedura - součet, rozdíl, součin a podíl dvou čísel

MENU

07.04 Procedura - součet, rozdíl, součin a podíl dvou čísel

Zadání:
Sestavte proceduru, která vypočte ze dvou čísel součet, rozdíl, součin a podíl.
Řešení:
Procedura bude mít vstupy a,b i výstupy c,d,e,f reálné
program Project1;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

procedure zakloper(a,b:real; var c,d,e,f:real);
begin
  c:=a+b;
  d:=a-b;
  e:=a*b;
  f:=a/b;
end;

var x,y,v1,v2,v3,v4:real;

begin

  write('Zadejte prvni cislo: ');
  readln(x);
  write('Zadejte druhe cislo: ');
  readln(y);

  zakloper(x,y,v1,v2,v3,v4);

  writeln('Soucet=',v1:0:3);
  writeln('Rozdil=',v2:0:3);
  writeln('Soucin=',v3:0:3);
  writeln('Podil=',v4:0:3);

  readln;

end.
program ke stažení