Navigace: Hlavní stránka -> PASCAL -> 08 Programové jednotky ->08.01 Základní funkce - součet, rozdíl

MENU

08.01 Základní funkce - součet, rozdíl

Zadání:
Sestavte programovou jednotku, která bude obsahovat dvě funkce na součet a rozdíl dvou čísel. Tuto jednotku použijte ve vlastním programu.
Řešení:
V programové jednotce musíme hlavičky funkcí uvést v sekci interface. Pokud chceme použít jednotku ve vlastním
programu, musíme její název doplnit do sekce uses.
unit zaklfce;

interface

function secti(a,b:integer):integer;
function odecti(a,b:integer):integer;

implementation

function secti(a,b:integer):integer;
begin
  secti:=a+b;
end;

function odecti(a,b:integer):integer;
begin
  odecti:=a-b;
end;


end.

program Project1;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils, zaklfce;

var x,y,z:integer;

begin

  write('Zadejte prvni cislo: ');
  readln(x);
  write('Zadejte druhe cislo: ');
  readln(y);

  z:=secti(x,y);
  writeln('Soucet=',z);
  z:=odecti(x,y);
  writeln('Rozdil=',z);

  readln;

end.
program ke stažení