Navigace: Hlavní stránka -> PASCAL -> 08 Programové jednotky ->08.02 Goniometrické funkce

MENU

08.02 Goniometrické funkce

Zadání:
Sestavte programovou jednotku, která bude obsahovat goniometrické funkce nedefinované v jazyce Pascal. Tuto jednotku použijte ve vlastním programu.
Řešení:
V programové jednotce musíme hlavičky funkcí uvést v sekci interface. Pokud chceme použít jednotku ve vlastním
programu, musíme její název doplnit do sekce uses.
unit gonfce;

interface
function tg(x:real):real;
function cotg(x:real):real;
function arcsin(x:real):real;
function arccos(x:real):real;
function arccotan(x:real):real;

implementation

function tg(x:real):real;
begin
  tg:=sin(x)/cos(x);
end;

function cotg(x:real):real;
begin
  cotg:=cos(x)/sin(x);
end;

function arcsin(x:real):real;
begin
  arcsin:=arctan(x/sqrt(1-sqr(x)));
end;

function arccos(x:real):real;
begin
  arccos:=pi/2-arcsin(x);
end;

function arccotan(x:real):real;
begin
  arccotan:=pi/2-arctan(x);
end;


end.
program Project1;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils, gonfce;

var x,y:real;
  z:char;

begin

  write('Zadejte hodnotu: ');
  readln(x);
  writeln('-----------------------------------');
  writeln('1 sinus');
  writeln('2 cosinus');
  writeln('3 tangens');
  writeln('4 cotangens');
  writeln('5 arcussinus');
  writeln('6 arcuscosinus');
  writeln('7 arcustangens');
  writeln('8 arcuscotangens');
  writeln('-----------------------------------');
  write('Zadejte funkci: ');
  readln(z);
  case z of
   '1': begin
       y:=sin(x);
       writeln('sin(',x:0:6,')=',y:0:6);
      end;
   '2': begin
       y:=cos(x);
       writeln('cos(',x:0:6,')=',y:0:6);
      end;
   '3': begin
       y:=tg(x);
       writeln('tg(',x:0:6,')=',y:0:6);
      end;
   '4': begin
       y:=cotg(x);
       writeln('cotg(',x:0:6,')=',y:0:6);
      end;
   '5': begin
       y:=arcsin(x);
       writeln('arcsin(',x:0:6,')=',y:0:6);
      end;
   '6': begin
       y:=arccos(x);
       writeln('arccos(',x:0:6,')=',y:0:6);
      end;
   '7': begin
       y:=arctan(x);
       writeln('argtg(',x:0:6,')=',y:0:6);
      end;
   '8': begin
       y:=arccotan(x);
       writeln('arccotg(',x:0:6,')=',y:0:6);
      end;
   else writeln('Neznama funkce');
  end;

  readln;

end.
program ke stažení