Navigace: Hlavní stránka -> PASCAL -> 09 Soubory ->09.02 Přečtení 10 čísel ze souboru

MENU

09.02 Přečtení 10 čísel ze souboru

Zadání:
Sestavte program, který přečte z typového souboru 10 celých náhodných čísel a vytiskne je na obrazovku
Řešení:
Pomocí příkazu assign připojíme soubor do proměnné F a příkazem reset otevřeme tento soubor pro čtení. Pomocí cyklu
FOR přečteme ze souboru 10 čísel a vytiskneme je.
program Project1;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

var F:file of integer;
  i,cislo:integer;

begin

  assign(F,'data.dat');
  reset(F);

  for i:=1 to 10 do
  begin
   read(F,cislo);
   writeln(i:2,'.cislo: ',cislo);
  end;

  close(F);

  readln;

end.

program ke stažení