Navigace: Hlavní stránka -> PASCAL -> 09 Soubory ->09.04 Načtení a zobrazení Morseovy abecedy

MENU

09.04 Načtení a zobrazení Morseovy abecedy

Zadání:
Sestavte program, který načte z textového souboru Morseovu abecedu a zobrazí ji.
Řešení:
Pomocí příkazu assign připojíme soubor do proměnné F a příkazem reset otevřeme tento soubor pro čtení. Pomocí cyklu
REPEAT čteme ze souboru všechny řádky a tiskneme je na obrazovku.
program Project1;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

var F:text;
  radek:string;

begin

  assign(F,'morse.txt');
  reset(F);

  repeat
   readln(F,radek);
   writeln(radek);
  until eof(F);

  close(F);

  readln;

end.

program ke stažení